Furniture House, 2016

Marbella, Espanya

Acadèmic. Quatre mesos.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
Sistemas Constructius: Raimon Farre, Claudi Aguiló, Lluís Parramon.
Equip: Nara Bataller, Adrià de Luna, Marc Laudo, Carlos Jiménez


El projecte consisteix en el canvi de sistema constructiu d'una casa construïda per un arquitecte reconegut mundialment, en aquest cas Shigeru Ban i la Furniture House.

La casa original està construïda utilitzant com a sistema constructiu un entramat lleuger de fusta i està situada al Japó. La proposta presentada reemplaça l'estructura de fusta per un sistema murari format per blocs de termoargila i on tenen el projecte en el clima càlid de Marbella.

El projecte té en consideració l'estructura de l'habitatge, el disseny de les instal·lacions, els diferents sistemes constructius utilitzats i el disseny climàtic sostenible al nou clima.

Veure Dossier Construcció

Vure Dossier Instal·lacions